Sửa chữa / vội vàng công ăn việc làm

Điều xảy ra! Và chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ.

Đôi khi bạn chỉ cần một cái gì đó càng sớm càng tốt. Làm cho vấn đề của chúng ta và chúng tôi sẽ được hạnh phúc để đưa bạn trở lại với nhau. Văn phòng chúng tôi có thể xử lý hầu hết mỗi tai.

Mới ly vội vàng? -Chúng tôi làm điều đó, thường nhanh hơn bạn nghĩ!

Ống kính mới cho khung cũ của bạn? -Không có vấn đề, và chúng tôi sẽ không làm cho bạn để chúng cho ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Khung mới cho ống kính cũ của bạn? -Nó không phải là không thể, đừng ngại hỏi.

Hàn eyewire bị hỏng không?-các cửa hàng quang học chỉ trong thành phố nào.

Sửa chữa của bạn phá vỡ kính? -Chúng tôi làm cho nó tất cả thời gian.

Thẳng một khung nghiền nát? -Đây là một trong những điều chúng tôi làm tốt nhất.

Nói bởi một văn phòng bác sĩ không thể làm được không?-cho chúng tôi một thử. Có gì để mất.