Oras at Lokasyon

  • Lunes – 9am hanggang 7pm
  • Martes – 9am hanggang 5:30pm
  • Miyerkules – 9am hanggang 5:30pm
  • Huwebes – 9am hanggang 5:30pm
  • Biyernes – 9am hanggang 5:30pm
  • Sabado – Pamamagitan ng Appointment lamang

6425 S. Pennsylvania Ave Lansing, MI 48911