Glaucoma

Glaucoma ay hindi lang isa mata ng sakit, ngunit ang isang grupo ng mga kondisyon sa mata na nagreresulta sa pinsala sa nerbiyo ng mata, na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng paningin. Abnormally mataas na presyon sa loob ng iyong mata (intraocular pressure) ay karaniwang, ngunit hindi palagi, nagiging sanhi ito pinsala. Glaucoma ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkabulag sa Estados Unidos. Glaucoma ay maaaring makapinsala sa iyong paningin kaya unti-unting hindi mo mapapansin ang anumang pagkawala ng paningin hanggang sa ang sakit na ito ay sa isang advanced na yugto. Ang pinaka-karaniwang uri ng glaucoma, primary bukas-anggulo ang glaucoma, ay walang kapansin-pansing palatandaan o sintomas maliban sa mga pangitain ng unti-unting pagkawala. Maagang diyagnosis at paggamot ay maaaring mabawasan o maiwasan ang mga mata palakasin ang loob pinsala at limitasyon na may kinalaman sa glaucoma pagkawala ng paningin. Ito ay mahalaga upang makakuha ng regular na sinusuri ang iyong mga mata, at siguraduhin na ang iyong doktor ng mata ay sumusukat ng iyong intraocular presyon.