Kho / maj hauj lwm

Tej yam tshwm sim. Thiab peb nraum no pab.

Tej zaum koj nyuam qhuav tau ib yam dab tsi sai li sai tau. Ua kom koj qhov teeb meem peb li ces peb yuav zoo siab rau koj rov qab ua ke. Peb qhov chaw loj yuav lis txhua xwm txheej feem ntau. Tshiab tsom-iav hauv lub maj? -Peb ua li, feem ntau sai tshaj li qhov koj xav yuav. Tshiab lo ntsiab muag rau koj num qub? -Tsis muaj teeb meem, thiab peb yuav tsis ua rau koj cia rau hnub los yog tej zaum tseem lim piam. Hom tshiab rau koj lo ntsiab muag qub? -Yeej tsis, tsis txhob yig nug. Cam ib tawg eyewire?-lub khw hauv lub zos uas yog kho qhov muag xwb. Kho koj tsom-iav lawm? -Peb ua txhua lub sij hawm. Ncaj tus ncej zom? -Nws yog ib yam uas peb cuas. Tau hais los ntawm lwm cov kws kho mob chaw ua hauj lwm uas nws tsis tau muaj?-muab peb ib sim. Koj muaj tau poob dab tsi.