Bệnh tăng nhãn áp

Bệnh tăng nhãn áp không phải là chỉ có một mắt bệnh, nhưng một nhóm các điều kiện mắt dẫn đến thiệt hại thần kinh thị giác, có thể làm mất tầm nhìn. Abnormally cao áp lực bên trong mắt (nhãn áp) thông thường, nhưng không phải luôn luôn gây ra thiệt hại này.

Glaucoma là một trong những nguyên nhân hàng đầu của mù tại Hoa Kỳ. Bệnh tăng nhãn áp có thể làm hỏng tầm nhìn của bạn vì vậy, dần dần bạn có thể không nhận thấy bất kỳ tổn thất nào của tầm nhìn cho đến khi bệnh ở giai đoạn tiên tiến. Loại phổ biến nhất của bệnh tăng nhãn áp, chính glaucoma góc mở, không có chú ý dấu hiệu hoặc triệu chứng ngoại trừ mất dần thị lực.

Chẩn đoán sớm và điều trị có thể giảm thiểu hoặc ngăn chặn các dây thần kinh quang thiệt hại và giới hạn mất thị lực liên quan đến bệnh tăng nhãn áp. Nó là quan trọng để có được đôi mắt của bạn kiểm tra thường xuyên, và đảm bảo rằng bác sĩ mắt các biện pháp áp tròng của bạn.